• (+420) 703 128 754

Blog

Život je tvůrčí činnost a v každém okamžiku tvoříme svoji realitu

Nežijeme každý pro to, abychom objevovali, co nám život přinese, ale pro to abychom ho tvořili. V každém okamžiku tvoříme svoji realitu, pravděpodobně aniž si to uvědomujeme. Jsme tři bytosti v jedné: Mysl, Tělo a Duch. Nadvědomí, vědomí a podvědomí neboli tři aspekty bytí: Bůh Otec, Syn a Duch svatý.

K tomuto tvoření máme tři nástroje: myšlenku, slovo a čin. Tvůrčí činnost vždy zahrnuje vědění – víru. Toto místo vědění je místo intenzivní vděčnosti. Je to vděčnost předem. To je hlavní klíč k jakékoliv tvůrčí činnosti. Všichni Mistři vědí předem, že skutek byl již učiněn. Uctívejme všechno, co jsme vytvořili i to co se nám nelíbí. Neodsuzujme to, odsoudili bychom sami sebe. Pokud zjistíme, že jsme nevědomky vytvořili něco, co se nám později nelíbí, žehnejme tomu a změňme to. Učiňme novou volbu, změňme realitu. Přemýšlejme o nové myšlence, vyslovme nové slovo.

Já jsem život a cesta.

Všichni vytváříme svou realitu, někdo vědomě někdo nevědomě. Přemýšlejme o tom, čím chceme být, co chceme dělat a čím chceme být. Zbavme se všech negativních myšlenek, zbavme se pesimismu. Ukázněme svou mysl. Užívejme příkazu, který probouzí tvůrčí sílu. Nejsilnějším tvůrčím prohlášením ve Vesmíru je - JÁ JSEM – síla tohoto slova uvádí do pohybu vše co vyslovíte za slovy Já jsem …… Prvním krokem, jak se naučit uvědomovat si své myšlenky je přemýšlet o tom o čem přemýšlíme.

Vaše mysl řídí vše - včetně kvality vašeho zdraví.

Epigenetika se jako věda dostává do popředí zájmu jak lékařů, tak i veřejnosti.  Začíná vysvětlovat věci jako je placebo efekt a spontánní uzdravení, který postrádal vědecký základ až do současnosti. Epigenetics doslova znamená "nad geny."

A co je nad  geny ? Vaše mysl!  Jeden z vedoucích vědců biologie a epigenetiky, Bruce Lipton, PhD.

Vysvětluje: "Vaše mysl má pravomoc vyvolat či vyléčit nemoci, neboť vaše myšlenky ovlivňují vyjádření vašich genů.

Dnešní ´Nová Biologie´ se překrývá s kognitivní vědou a kvantovou fyzikou, a to nám ukazuje, že máme suverénní kontrolu nad našimi životy. Geny nekontrolují naši biologii, mnohem větší vliv mají naše kognitivní přesvědčení operující na podkladech nevědomé mysli."

A co "záhada" meridiánových technik?  Konečně objasněna?

Meridiánová psychologie využívá například metodu EFT. Tato technika je mocným nástrojem pracujícím s tělu vlastním elektromagnetickým systémem - přes aktivaci akupunkturních bodů. A opět - epigenetika nám pomáhá vysvětlit proč například metoda EFT má tak vysokou efektivitu.

EFT má přímý vliv na naše geny prostřednictvím aktivace energetické oblasti fyzického těla a to i na buněčné úrovni. Změnou signálu v energetickém toku meridiánů, můžete přímo ovlivnit své buňky a jejich genovou expresi.

Nemusíme být ovládáni našimi myšlenkami, omezujícími přesvědčeními a negativními emocemi. Naše emoce jsou řečí  našeho těla.

Pokud jsou naše geny měnitelné, znamená to, že se mohou měnit od momentu reakce na naše myšlenky a pocity. To co můžeme udělat je naučit se pracovat se svými pocity a emocemi. Je to energie našeho těla a s tou je možné se naučit pracovat. Pokud se naučíme pochopit negativní emoci, udělat případnou potřebnou změnu a přesunout se vědomě do dobrého pocitu, okamžitě tak zlepšujeme kvalitu svého života.

Tajemstvím a klíčem k plnohodnotnému životu spočívá v odhalení a schopnosti změnit naše omezující negativní přesvědčení. Je čas podívat se do našich emočních rovnic, které silně ovlivňují náš dosavadní život.

Potřebujeme převzít plnou odpovědnost za své myšlenky a emoce. Tak můžeme vzít odpovědnost i za své zdraví, vztahy a náš život.        Čerpáno z knihy Bruce Liptona – Biologie víry a přesvědčení

Hodnota a "hodnota"

 

Od nepaměti se lidé rádi zdobili a zkrášlovali jakýmkoliv způsobem. Šperky, oblečením, či jinak a je tomu tak i dnes.

Ano, hodnotu dáváme často materiálním věcem. Většina se honí za tím, aby měli drahá auta, značkové oblečení, značkovou drahou kosmetiku, drahé šperky, originální obrazy, mistrovská díla apod.

Nezapomínáme někdy na svou vnitřní hodnotu?

I my sami jsme tím originálním mistrovským dílem a každý z nás je jedinečnou bytostí a „originálem“ mezi skoro 7,5 miliardami.

A každý z nás jsme jedinečný/á. Nikdy nikdo takový nebyl a už nikdo nikdo takový nebude. Jsme prostě každý jeden originál.

Zkusme se jako originál začít oceňovat. Uvnitř každého z nás je ten největší a nejvzácnější drahokam, je to část božství a síly kterou jste propojení s Universem, Jsoucnem či Bohem (je jedno, jak tomu říkáme). Pořád je to jedno a to samé, Je to naše vnitřní hodnota. Možná, že ten největší poklad a drahokam, který hledáte, aby vás učinil šťastným je schován uvnitř vás samotných.

Nehledejme venku – hledejme uvnitř!

Emoční koučink

Jana Grohmanová

Emoční koučink otevírá nový pohled na vnímání různých životních situací a prožívaných emočních stavů. Přináší možnost přenastavení dosavadního pohledu na stávající situaci či problém. V průběhu rozhovoru společně hledáme příčiny a rozkrýváme emoční bloky. Ty jsou ve většině případů uloženy v našem podvědomí. Počátek mnoha problémů nacházíme v dětství a v našich převzatých podvědomých vzorech a přesvědčeních. Můžeme je nazvat doslova emočními rovnicemi, podle kterých se nám v životě opakují podobné situace. Důležité je pochopení přijetí stávající situace.  Hlavním pomocníkem je nám práce s energií, kdy stimulováním určitých energetických bodů v našem systému meridiánových drah uvolňujeme jemným poťukáváním konečky prstů body na těle (tappink) a tím uvolňujeme energetické blokády, které znemožňují plynulý tok energie v našem těle. Mnohdy nestačí jedno terapeutické sezení na vyřešení stávajícího problému. Proto pokud je klient odhodlaný udělat pozitivní změnu ve svém životě je navázán diskrétní terapeutický vztah a je veden tak, aby mohl sám doma pracovat na svých problémech, a tak velkou měrou podporoval práci kouče. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a je mu vypracován koučovací program na míru, tak aby mohl se svými emocemi pracovat, vyznat se v nich a zvládat je. Tímto způsobem můžeme pracovat na dlouhodobých problémech, které se týkají například strachů, nízkého sebevědomí, vztahů na pracovišti, problémů se seznámením, s hledáním nové práce, nového vztahu a pod. Klient je veden k tomu aby zvládl mít své emoce pod kontrolou, uvědomil si sílu svých myšlenek a přesvědčení, naučil se žít v souladu se zákony Universa a našel emoční svobodu a cestu ze svých problémů. První krok začíná uvědoměním si, co nechci. Druhý krok je převzetí odpovědnosti za svůj život. Třetí krok je odvaha začít. To rozhodnutí je na vás. Vaši práci za vás neudělám, ale dovolím si být vaším průvodcem a ukazatelem cesty ke svobodě, zdraví a spokojenosti. Věřte, že to stojí za to.

Top
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Ok Nesouhlasím