• (+420) 703 128 754

Obchodní podmínky Kristall Sparkler

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze k přístroji Kristall Sparkler

 

Článek I.

Obecná ustanovení

Provozovatelem relaxačního přístroje Kristall Sparkler je Institut vzdělávání a osvěty, s.r.o., se sídlem: U skládky 1695/ 4, 190 00 Praha – 9. IČO: 02567211, neplátce DPH, dále jen "provozovatel“. Provozovna sídlí v ulici Dukelských hrdinů 969/6.

 

Článek II.

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj Kristall Sparkler je založen na bázi vysoko vibračního programování krystalů, které jsou doplněné systémy bioenergetického působení efektu sladění aktivátorů stimulujících všechny lidské smysly, včetně speciálně vybraných zvukových frekvencí a energeticky upravených objektů založených na specifické geometrii. Vše je zkonstruováno pro působení harmonizujícího efektu na uživatele.

 

 

Článek III.

Rozsah nabízených služeb

Přístroj Kristall Sparkler, dále jen přístroj, může být používán pouze za přítomnosti obsluhy, kterou určuje majitel přístroje. Bez ní nesmí být přístroj používán.

Účast na přístroji je placená služba a rezervace je možná jen elektronickou formou. Pro rezervaci se uživatel musí nejprve zaregistrovat a následně si může zvolit požadovaný termín účasti na relaxačním přístroji. Celková doba, vyhrazená uživateli, je 90 minut.

 

                                                            Článek IV.
                                  Cena za placené služby a způsob úhrady

Cena za využívání služeb je 1500,- Kč za jednu účast na přístroji. Cena se může změnit bez předchozího upozornění, pro konkrétního uživatele však vstupuje v platnost až od jeho příštího platebního období. Cena za používání placené služby je vždy zveřejněna v aktuálních obchodních podmínkách.

 

 

Článek V.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatele

 Službu nemusí provozovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí provozovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí.

Uživatel se zavazuje dbát pokynů obsluhy, pokud tak neuposlechne, provozovatel je oprávněn odmítnout mu účast na přístroji prostřednictvím obsluhy a uživateli bude vrácen již zaplacený poplatek na účet, či v hotovosti zpět.   

V rámci bezpečí a pohodlí klienta je prostor přístroje Kristall Sparkler monitorován v reálném čase průmyslovou kamerou; z tohoto monitorování není pořizován žádný záznam a nikde se neukládá.                                                                                                                                                          

                                                        

Článek VI.

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Viz samostatná část GDPR.

 

 

                                                            Článek VII.

                                                Omezení odpovědnosti

Uživatel by před účastí na přístroji neměl alespoň půl dne pít kávu, alkoholické nápoje, kouřit, užívat povzbuzující látky a pokud to zdravotní stav dovoluje, tak by neměl být pod vlivem léků.

Uživatel se zavazuje dbát pokynů obsluhy. Uživatel nesmí být pod vlivem návykových látek (drogy, alkohol..). Sezení na relaxačně terapeutickém přístroji Kristall-Sparkler nenahrazuje lékařskou péči a není hrazeno zdravotní pojišťovnou.Účinky přístroje mají pouze podpůrnou funkci k možnému zlepšení zdravotního stavu v rámci relaxace, jeho posouzení je však v kompetenci příslušných kvalifikovaných lékařů.

Pokud trpí uživatel jakýmkoliv typem epilepsie, má kardiostimulátor, je autista, či trpí psychickou poruchou, se kterou je v léčbě, či hospitalizován, nebo je-li žena gravidní, je účast na přístroji na vlastní nebezpečí a uživateli výslovně nebyla provozovatelem doporučena. Přístroj smí využít pouze osoba starší 18ti let. Po ukončení relaxace nedoporučujeme nejméně 90 minut řízení motorového vozidla.

 

 

                                                              Článek VIII.

                                                    Závěrečné ustanovení

Vztahy mezi uživatelem a provozovatelem přístroje, které vznikly na základě poptávky uživatele a zaplacením poplatku za účast na přístroji, se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky.

 

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 20. 11. 2018

V Praze dne 20. listopadu 2018

Top
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.